ผลงานของเรา

ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , หม้อแปลง Plug in พร้อมทั้งจัดหาสวิตซ์เกียร์ 22 KV สถานีไฟฟ้าปาย

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Everything of Electrical Engineering